Ověření platnosti rodného čísla

Popis volání
Metoda:
GET
URL:
https://rcapi.abalin.net/validate/{rodnecislo}

Parametry
Parametr Povinný Omezení
rodnecislo ano čísla [0-9] nebo [0-9]/[0-9]

Příklad
Platné rč - požadavek https://rcapi.abalin.net/validate/8310276139
Odpověď
{
 "result": {
   "valid": true,
   "rc": "8310276139"
   "isFemale": false
 }
}
Platné rč - požadavek https://rcapi.abalin.net/validate/831027/6139
Odpověď
{
 "result": {
   "valid": true,
   "rc": "8310276139"
   "isFemale": false
 }
}
Neplatné rč - požadavek https://rcapi.abalin.net/validate/8310276149
Odpověď
{
 "result": {
   "valid": false,
   "rc": "8310276149"
   "isFemale": "n/a"
 }
}

Vygenerování náhodného rodného čísla

Popis volání
Metoda:
GET
URL:
https://rcapi.abalin.net/getrandom
URL:
https://rcapi.abalin.net/getrandom?count=n

Parametry
Parametr Povinný Omezení
count ne čísla 1 - 1,000

Příklad
Vygenerování náhodného rč (muž + žena) - požadavek https://rcapi.abalin.net/getrandom
Odpověď
{
  "male": [
    {
      "rc": "0308207141"
    }
  ],
  "female": [
    {
      "rc": "1262028262"
    }
  ]
}
Vygenerování náhodného rč (muž + žena náhodné rozdělení) - požadavek https://rcapi.abalin.net/getrandom?count=3
Odpověď
{
  "male": [
    {
      "rc": "9506147354"
    },
    {
      "rc": "8901273975"
    }
  ],
  "female": [
    {
      "rc": "9658114576"
    }
  ]
}

Vygenerování rodného čísla pro zadané roky

Popis volání
Metoda:
GET
URL:
https://rcapi.abalin.net /getcustom?female=n&male=n&minyear=y&maxyear=y

Parametry
Parametr Povinný Omezení
female ano čísla 0 - 1,000
male ano čísla 0 - 1,000
minyear ano 1946
maxyear ano 2099

Součet male a female nesmí přesáhnout hodnotu 1,000


Příklad
Vygenerování náhodných rč s parametry - požadavek https://rcapi.abalin.net/getcustom?female=3&male=2&minyear=1970&maxyear=1986
Odpověď
{
  "result": {
    "male": [
      "7602227292",
      "7103103007"
    ],
    "female": [
      "7555158754",
      "7958219049",
      "7858021754"
    ]
  }
}